Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Mayıs 2024

Amaç ve Kapsam

Uluslararası Disiplinlerarası Mükemmellik Arayışı Dergisi (UDMAD), ücretsiz, online ve açık erişimli bir yayındır. UDMAD, dünyanın her yerinden tüm disiplinlerden (fen bilimleri, bilişim, sanat, spor, sosyal bilimler, siyaset, sağlık, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) kuramsal ve uygulamaya dönük orijinal araştırma çalışmaları yayınlayan uluslararası çift kör, hakemli bir dergidir. Derginin amacı, mükemmellik arayışı içerinde olan farklı disiplinlerden bir araya gelmiş araştırmacıların özgün çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak alan yazınına kazandırmak ve eğitime gönül verenlerin hizmetine sunmaktır. UDMAD, yılda iki sayı olarak Türkçe ya da İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.

Kurucu
Erkan KIRAL
Kuruluş Yılı
2021
Yayıncı
Eğitimde Mükemmellik Derneği