Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Temmuz 2024

2021 Volume 1, Issue1

Volume 1 – Issue 1 – 30 December 2021                                               DOWNLOAD ISSUE

 1. Önsöz
  Page 1
  Zeynep EREN ve Adem BAYAR
 2. ABD’de Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Bir Araştırma: Penn State Üniversitesi Örneği
  Pages 2-20
  Gökhan ABANOZ
 3. The Views of English Teachers on Creative Problem Solving and Its Influence
  Pages 21-29
  Elvin ÖZTÜRK, Ali Rıza ERDEM
 4. Özel Yetenekli Olarak Tanılanmış ve Tanılanmamış Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Empatik Becerileri
  Pages 30-39
  Ceren Nilgün ÇETİN, İbrahim ÇETİN, Ethem ÇETİN
 5. Matematik Uygulamaları Dersine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
  Pages 40-46
  Ramazan ÖZKUL, Oktay DÖNÜK
 6. Covid 19 Pandemisi Döneminde Öğretmenlerin Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 47-56
  Gökhan KAYIR