Web sitemize hoşgeldiniz, 20 Mayıs 2022

Anasayfa

Dergimizin Haziran 2022 yeni sayısı için makale kabulü devam etmektedir. Haziran sayısı için en geç 01.05.2022 tarihine kadar makale gönderilebilir.

Uluslararası Disiplinlerarası Mükemmellik Arayışı Dergisi (UDMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Disiplinlerarası Mükemmellik Arayışı Dergisi; tüm disiplinlerin (fen bilimleri, bilişim, sanat, spor, sosyal bilimler, siyaset, sağlık, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) tek veya birbiriyle ilişkilendirilmiş nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelerini kabul etmektedir. Ayrıca ilgili disiplinin alanına katkı sağlayan deneme, derleme, kitap/makale eleştirisi/tanıtımı ve çeviri çalışmalarını da yayınlayan hakemli ve ücretsiz olan online bir dergidir. Derginin amacı, mükemmellik arayışı içerinde olan farklı disiplinlerden bir araya gelmiş araştırmacıların özgün çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak alan yazınına kazandırmak ve eğitime gönül verenlerin hizmetine sunmaktır.

Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonuna göre düzenlenmiş; kaynaklar ve özet dışındaki halinin benzeşim oranının %15’in altında olması gerekir. Değerlendirme öncesinde intihal tespit programından (Turnitin ya da iThenticate) alınan benzerlik oranının, telif hakkı formunun, etik kurul izninin, ORCİD ve iletişim bilgileri olan makalenin ilk sayfasının ve bu bilgilerin olmadığı hakemlere gönderilecek tam metin makalenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çalışmalar tezden veya projeden üretilmişse, daha önce herhangi bir bilimsel etkinlikte sunumu yapılmışsa, destekleyen kişi, kurum veya kuruluş varsa mutlaka ilk sayfada dip not olarak verilmesi gerekmektedir. Gerekli belgelerle bilgilerle sisteme yüklenen makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmekte olup; makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlara aittir. Dergi, yazılardan oluşacak etik ve bilimsel konularla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca yazar/lar gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını da kabul etmiş olmaktadırlar. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar gönderilebilir.

ISSN :……………….

Yayıncı : Eğitimde Mükemmellik Derneği